KAS TUNNED TAIMERIIKI?

1. Taimeriiki kuuluvad järgmised elusorganismide rühmad:

a)........................................................................
b).......................................................................
c)........................................................................
d).......................................................................
e).......................................................................

4-9-13-1.jpg (32307 bytes)

     Lihtsaima ehitusega taimerühm on .............................................. .
Nad ei ole võimelised kasvama .............................................................................. .

     Esimesed maismaataimed olid ......................................................................,
Nad eelistavad kasvamiseks peamiselt niiskeid paiku, sest üks osa nende paljunemisest on seotud ................................................ .

     Peamiselt niiskete kasvukohtade taimed on ka .................................................. .
Vetikatest ja sammaldest erineb see taimerühm selle poolest, et neil on olemas ...................................................,...................................... ja .................................. .

     Eostega paljunevad järgmised taimerühmad: ............................................. ,
....................................................... ja ................................................................ .
     Eostega levimise puuduseks on see, et .........................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

     Lihtsamad seemneid moodustavad taimed on .................................................. . Nende seemned paiknevad ..................................................................................... .

     Kõige arvukam taimerühm on ................................................. . Nad on praegu valdavaks taimerühmaks Maal, sest ........................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

2. Millisesse elusorganismide rühma liigitaksid samblikud?Põhjenda!
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Millistest elusorganismidest koosnevad samblikud?
...................................................................................................................................

3. Taimed on inimestele kasulikud seetõttu, et ........................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Lõpetuseks kirjuta siia, milline on sinu lemmiktaim:
..................................................................................................................................