LOOMARIIK

     Loomi leidub kõikjal - mullas, vees, maapinnal ning nad on vallutanud isegi õhu. Paljusid loomi ei pane me tähele, sest neil on varjatud eluviis. Teisi loomi aga märkame pidevalt.

     Loomade tähtsus looduses on väga suur.

1. Kirjuta, milline tähtsus on loomadel!

Vihmaussid ja sipelgad .....................................................................................
...............................................................................................................................

Bakteritest ja vetikatest toituvad veeloomakesed .............. ............................
................................................................................................................................

Kimalased ja teised putukad .............................................................................
................................................................................................................................

Linnud ...................................................................................................................
...............................................................................................................................

Loomadel on suur tähtsus ka looduslikus aineringes - ...................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

    Tuntakse umbes 1,5 miljonit loomaliiki, seega peaaegu 3 korda rohkem, kui on teada taimeliike.
     Loomade liigitamine on lähedane taimede liigitamisele. Loomade liigitamise süsteem põhineb loomarühmade omavahelisel sugulusel.

     Ühte liiki kuuluvad loomad, kes on ...................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

     Sama liigi loomadel on ühesugune eluviis ja nad elavad looduses kindlas elupaigas.
     Lähedased loomaliigid moodustavad ühe ..................................................., lähedased perekonnad - ühe ................................................. .

     Loomasugukonnad ühendatakse ............................................... ja need omakorda .................................................. .

     Kõige suurem loomarühm on .........................................., mis haarab mitu klassi.

4-9-14-2.jpg (53443 bytes)