KUHU KUULUVAD NÄLKJAD,
VIHMAUSSID JA KAKANDID?

     Suure seltskonna ilma selgroota loomadest moodustavad niiskust armastavad või vees elavad loomad.
     Selgitame välja, millistesse loomarühmadesse kuuluvad pildil olevad loomad!
   
Vastused kirjuta valitud loomarühma alla punktiirjoonele.

4-9-15-1.jpg (21266 bytes)

Limused

     Limused elavad mere- ja magevees ning maapinnal. Limuste hulka kuulub ligikaudu 100000 liiki.
     Eestis võime limustest kohata tigusid ja karpe.
     Peamine limuste iseärasus seisneb selles, et nad roomavad edasi lihaselise jala abil. Nende keha katab enamasti sarvainest koda.

     Teod elavad nii maismaal (viinamäetigu, vööttigu) kui ka vees (mudakukk, ematigu, sarvtigu) ja hingavad kopsudega.Tigudel on enamasti koda. Nälkjatel on koda taandarenenud või puudub.
     Eestis elavad teod toituvad peamiselt taimedest, kuid tigude hulgas leidub ka lihatoidulisi liike.Loe tigudest Internetist: http://www.loodus.ee/el/9709/teod.html
1. Millised pildil olevatest teokodadest kuuluvad vees elavatele tigudele?

4-9-15-2.jpg (54207 bytes)
    
     Karbid
elavad vaid veekogudes, sest nad hingavad lõpustega. Karbid toituvad vees elavatest pisiloomakestest. Karbi keha kattev koda koosneb kahest poolmest, mida on võimalik lihaste abil tihedalt sulgeda.

2. Pildil näed Eesti veekogudes elavate karpide kodasid.
    Millised karbid elavad meres?
4-9-15-3.jpg (71578 bytes)

3. Limuste hulka kuulub ...................................................