Putukad

     Putukad moodustavad kolmveerandi kõigist olemasolevatest loomaliikidest.
     Suuruse poolest pole putukad kuigi suured.
     Suurim Eestis esinev mardikas - põderpõrnikas on ........ cm pikk, suurim liblikas Eestis on .................................. ja suurim kiil on ............................................. .
     Kõigi putukate ühiseks tunnuseks on liitsilmade olemasolu.

     Putukate hulgas on palju väga erinevaid loomarühmi: kiilid, liblikad, kahetiivalised, kiletiivalised, mardikad ja paljud teised.     
4-9-16-3.jpg (137682 bytes)

     Putukate kohta võid lugeda Internetist: http://www.zbi.ee/satikad/welcome.extra.htm
     Vaata ka Eesti päevaliblikate kogu TÜ zooloogiamuuseumist:
http://www.ut.ee/BGZM/diurna/index.html

3. Sinu ülesanne on valida välja üks putukarühm ja kirjeldada nende elu lähemalt.

..............................................................

.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................