SELGROOGSED LOOMAD

     Ka selgroogse loomade rühmitamine toimub loomade .................................................. alusel.

     Kõige ürgsem rühm selgroogsete hulgas on kalad. Kaladel on ......................................., mille abil nad hoiavad tasakaalu ja liiguvad vees edasi.
     Kalasid iseloomustavad veel:
...............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
     Eesti kaladest tunnen järgmiseid liike:
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

     Kalade paarilistest rinna- ja kõhuuimedest kujunesid aja jooksul välja ...........................................
    Teadlased on kindlaks teinud, et esimesed kahepaiksed arenesid ..............................................
     Kahepaiksed ei saa elada ilma ............................ ,
sest ............................................................................
...................................................................................
     Kaladest eristab kahepaikseid see, et:
- ................................................................................
- ................................................................................

     Eestis esineb järgmiseid kahepaikseid:
...................................................................................
..................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

    Kahepaiksetest, kes kohastusid eluga maismaal kujunesid välja roomajad.
     Päikese eest kaitseb roomajaid ............................
....................................................................................
      Roomajad ei suuda oma kehasoojust reguleerida - see kõigub koos ümbruse temperatuuriga. Seepärast on roomajad aktiivsed ................................................ ilmaga.
     Roomajate paljunemine pole enam seotud veega, nad munevad ..............................................................
      Eestis elavad roomajatest järgmised sisalikud ja maod:
....................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

4-9-17-1.jpg (6643 bytes)
latimeeria

     Latimeeria, kes elab India ookeanis, Aafrika ranna lähedal. Latimeeria uimed meenutavad oma ehituselt maismaa selgroogsete loomade jäsemeid.
     Teadlased arvavad, et magevees elavad latimeeria-sarnased kalad olid ürgsete kahepaisete loomade eellasteks. Nad elasid soistes paikades ja võisid roomata ühest veekogust teise uimede abil.

4-9-17-2.jpg (5587 bytes)
ürg-kahepaikne

     200 miljoni aasta eest oli Maa soine. Soodes elasid hiiglaslikud kahepaiksed, kes olid 5-6 m pikad ja sarnanesid nüüdisaegsete krokodillidega.
     Tänapäeva kahepaiksetest sarnanevad oma esivanematega kõige rohkem vesilikud, kuigi on neist palju väiksemad.
     Ka ilma sabata kahepaiksetel - konnadel ja kärnkonnadel - on saba olemas kullesena, kuid taandareneb hiljem.

4-9-17-3.jpg (30781 bytes)
stegosaurus

     Taimtoiduliste stegosauruste kehal olevad ogad ja sarvjätked olid kaitseks kiskjate eest.
Dinosauruste hiilgeaeg lõppes 65 miljoni aasta eest. Arvatakse, et ürgsete roomajate - dinosauruste - väljasuremises mängis peamist osa konkurents täiuslikemate loomarühmade - lindude ja imetajatega.