ELUSOLENDITE LIIGITAMINE

     Välimuse järgi püüti elusolendeid rühmitada juba väga ammu. Kuid alati kerkis üles küsimus - milline on kõige parem tunnus, mille alusel liigitada - õis,
leht, seemne kuju või järglaste saamise viis.
     Niimoodi ühe tunnuse järgi liigitades sai üks teadlane ühe süsteemi, teine teadlane aga vaatles teisi tunnuseid ja sai sootuks teise tulemuse.

     Selleks, et koostada ühtne süsteem, otsustasid teadlased arvestada looduse liigitamisel nende põlvnemist.
     Kõik praegu Maal elavad elusolendid on aja jooksul arenenud varem elanud organismidest.
     Piltidel näed elevantide esivanemaid.

4-9-2-3.jpg (29443 bytes)
Mastodon
4-9-2-4.jpg (25100 bytes)
Mammut
4-9-2-5.jpg (30920 bytes)
Elevant

     Ühtsetest esivanematest põlvnevad organismid on omavahel suguluses, seetõttu on neil mitmeid sarnaseid välistunnuseid.
     Me saame paigutada kõik elusolendid suguluse alusel kindlasse järjestusse, alates kõige lihtsamatest ja lõpetades kõige keerulisematega.
     Moodustub omamoodi eluslooduse sugupuu.

1. Joonista eluslooduse sugupuule oksaharud ja tüvi!

4-9-2-1.jpg (55483 bytes)