Enda ümber võid näha nii elutuid kui ka elusaid asju. Selleks, et asju ja olendeid paremini kirjeldada, kasutavad teadlased liigitamist.
     Me teame väga hästi, et jänesed, putukad ja puud on elusad, kivid ja masinad aga mitte. Et oleks kergem otsustada, mis on elus ja mis elutu, võtavad bioloogid kõigile elusolenditele iseloomulikud tunnused kokku järgmiselt:

- nad annavad järglasi
- nad võtavad ümbritsevast keskkonnast toitu ning eritavad sinna jääkaineid
- nad liiguvad
- nad koosnevad rakkudest
- nad saavad endasarnaseid järglasi
- nad kasvavad

Kuidas taimed liiguvad?

     Kindlasti oskad tuua näiteid, milliseid erinevaid liikumisviise on loomadel - näiteks ujumine, .......................................................
.............................................................................................................. .
    
     Enamikul taimedel puudub võime vabalt ühest kohast teise liikuda. Ometi liiguvad taimedki - nad avavad ja sulgevad oma õite kroonlehti; pööravad õisikut ja lehti valguse poole; ronitaimede köitraod sooritavad ringitaolisi "otsimisliigutusi", et leida tuge, mille ümber keerduda; taimed avavad ja sulgevad oma õhulõhesid jpm.

4-9-2-6.jpg (11248 bytes)
    
     Too näiteid taimedest, mille juures võid märgata, et need liigutavad!
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

     Ka paljud elutud asjad liiguvad ühel või teisel moel, kuid nad ei liigu kunagi ise - elutuid asju peab keegi liigutama.
     Elutud asjad, nagu näiteks lumepall või jääpurikas, võivad ka kasvada, aga nad ei saa kunagi endasarnaseid järglaseid nagu elusolendid.
     Elutud asjad ei toitu. Nad võivad küll kasutada energiat liikumiseks nagu autod ja eritada jääkaineid, aga neil puuduvad teised elusorganismidele omased tunnused.

2. Võrdle kahel pildil kujutatud elusaid ja elutuid asju.
Mille järgi saame otsustada, et ühel pildil kujutatu on elus ja teisel elutu?

4-9-2-7.jpg (23100 bytes) 4-9-2-11.jpg (15088 bytes)
Joonistas Pärtel Vissak Tartu Katoliku Koolist
............................................................
.............................................................
.............................................................
............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................