Näiliselt ühtemoodi kogu aasta läbi seisavad puude ja kändude küljes aga puuseente - torikuliste - viljakehad. Ka nemad kuuluvad kübarseente hulka.
     Puuseente eosed tungivad elusate puude tüvedesse, kus neist areneb seeneniidistik. Paljud puuseened põhjustavad puidu lagunemist ja mädanemist.
4-9-5-1.jpg (25219 bytes)
4. Millist kasu võivad puuseened tuua?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

Kas seened võivad olla ka ohtlikud?

     Mõned seened kasutavad elukeskkonnana teisi organisme - kas taimi või loomi.
     Kus võid näha parasiitseente tegevust?
     Kui leiad punaka roostekirmega kaetud ülaseid, pruunikate laikudega kartulilehti, või roosteseid viljakõrsi, võid kindel olla, et tegu on parasiitseentega.
     Parasiitseened elavad mitmesugustes taime maapealsetes osades.
Eosest arenev seeneniit põimub taimekudedesse, tarvitades sealt saadud toitaineid.
    Parasiitseened ohustavad ka inimesi. Väga levinud on mitmesugused nahas, varvaste vahel ja küüntel elavad seenhaigused. Nakatumise vältimiseks ei tohi kanda võõraid jalatseid ega kasutada teiste kammi.
     Suurt ohtu põhjustavad ka rohu ja heinakõrtel elavad kiirikseened. Kui inimene närib rohukõrsi, siis tungivad kiirikseened suu limaskesta haavaksete kaudu lihastesse ja lõualuudesse, põhjustades vähktõvega sarnaneva haiguse.

5. Jutusta, mille poolest sarnanevad seened taimedega?
Mille poolest erinevad seened taimedest?

6. Milline on sinu arvates seente tähtsus looduses?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
7. Joonista seente sugupuu.
Millised sulle tuttavad seened kirjutad sugupuu erinevatele harudele?


8. Otsusta, mille poolest kõik seened sarnanevad? Märgi linnuke õigete vastuste ette.

Kõigil seentel on seenejalg ja kübar.
Seentel pole juuri, lehti ega õisi nagu taimedel.
Seened levivad eoste abil.
Seened paljunevad seemnetega.
Seened pole võimelised ise toitaineid valmistama.
Seened ei sisalda rohelist valgustundlikku pigmenti - klorofülli.
Seened kasutavad toiduks vett ja mineraalaineid.
Seened toituvad surnud organismide jäänustest.