Kõdunevatest samblikest moodustub kaljudele esimene huumusekiht.
Seetõttu kutsutakse samblikke mullatekke pioneerideks.
     Samblikud on küll vastupidavad keskkonnatingimustele - kuumale, külmale ja veepuudusele - kuid õhupuhtuse suhtes on nad erakordselt tundlikud. Samblikud ei talu linnades levivaid gaase, nõge ega tahma.
     Samblike kadumise järgi saab seetõttu otsustada õhu puhtuse üle.
4-9-7-8.jpg (11440 bytes)

     Samblikud paljunevad sambliku pinnalt eralduvate tükikeste abil. Iga osake koosneb vetikarakust ja seda ümbritsevatest seeneniitidest. Levimine toimub tuule ja vee abil.
     Seeneniidid võivad moodustada ka eoseid. Kui aga eosest arenev seeneniit uues kohas vajalikku vetikarakku ei leia, siis ta hukkub.

     Mõnedest samblikest saadakse värvaineid ja ravimeid.
     Islandi samblikku kasutatakse edukalt köhavastase ravimteena.
     Pärast mõruainete väljaleotamist võib temast valmistada ka toitu.
     Ikaldusaastatel segasid meie esivanemad seda leiva hulka.
    Samblikest saadakse ka ravimeid tuberkuloosi ja nahahaiguste raviks.
     Samblikest keedetud värviga saab värvida näiteks villa.
     Ka keemias hapete ja aluste tõestamisel kasutatav indikaatoraine lakmus on valmistatud samblikest.
4-9-7-7.jpg (10513 bytes)

2. Täida lüngad!

Samblikud pole ei seened ega taimed, vaid ......................................................
...................................................................................................................................
Sümbioos tähendab seda, et ...............................................................................
..................................................................................................................................

Samblikud saavad kasvada ................................................................................,
sest .......................................................................................................................... .
Samblikke nimetatakse mullatekke pioneerideks kuna ....................................
................................................................................................................................. .

3. Kirjelda, kuidas samblikud paljunevad!
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
..................................................................................................................................

4. Millist kasu saavad samblikest inimesed?
................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................