Vali lause lõpust õige täht ja kirjuta see kas suur- või väiketähena, nii kuidas vaja.

__esti __ealinn __allinn asub __oome lahe ääres (e, t, p, s).

__allinna lahte piirab __irdest __iimsi ja __ääne poolt __opli poolsaar (l, k, k, v, t).

Lahe __õhjapoolsel küljel on __egna ja __aissaar (a, n, p).

Linna __õunaservas asub __lemiste __ärv (j, ü, l).

Teiste riikide pealinnadest paiknevad __allinnale kõige lähemal __oome 

__ealinn __elsingi, __ootsi __ealinn __tockholm, __äti __ealinn __iia ja 

__eedu __ealinn __ilnius (l, l, r, r, p, p, p, p, v, s, s, h, t).

__allinna elamurajoonides __ismäel, __asnamäel ja __ustamäel elab peale 

__estlaste __enelasi, __krainlasi, __oomlasi, __ootslasi ja teisi rahvusi 

(e, v, s, u, r, m, õ, l, t).

Suviti võib __allinna __änavail kohata __taallasi ja __aanlasi, __oolakaid ja

__ollandlasi (t, t, i, h, t, p).

Kõigile meeldib meie __analinn, eriti __oompea (v, t).

Sageli minnakse __adriorgu, kus käivad ka __allinlased ise __ühapäeviti 

jalutamas (k, t, p).

Suvel, alates __uunikuust kuni __ugustini, on meelispaikadeks __irita ja

__looga rand (k, p, j, a)

Ülikoolilinn __artu asub __majõe kaldal (t, e).

See __õgi saab alguse __äikese __unamäe jalamilt (m, j, v).

Paranda vead.

Tellisime endale Aastaks eesti päevalehe ja meie meele. Postimees 

on juba ammu asutatud Ajaleht. Lehest loen ma huviga kõiki Uudiseid. 

Tartumaal elva Linnas elab minu Vanaonu. 

1996. Aasta Suvel toimusid Olümpiamängud ameerika ühendriikides.