Kuidas nimetatakse samakujulisi sõnu, millel on absoluutselt erinev tähendus ja päritolu?

.................................................................................................................................

Jätka!

jäme palk - kõrge palk
udusulg - teesulg
nahka parkima - .......................................
kägu kukkus - ...........................................
jalutas aasal - ...........................................
hakkas sadama - ......................................
randus saarel - .........................................
õel tädi - ...................................................
üksteist punkti - ........................................
Leia tekstist ühesuguse kuju, kuid erineva tähendusega sõnad. Jooni need.

Viis viga vinguril seal. Seal majas, kuhu Jaan teate viis, magati juba. Kas teate, missugused rahvad armastavad juua head teed? Mis sa ikka teed, kui kõik teed on auklikud ja porised! Kui jõudsime sadama lähedusse, hakkas vihma sadama.
Kas ema praadis putru või või rasvaga?

Koosta lauseid nii, et antud sõna oleks kasutatud erinevates tähendustes.
PUUR, ARU, LAAMA, KURK, KIIL, VIIS, RIIV, TAMM, REIS, LAKK.
................................................................................................................................
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................