Jätka loetelu!

KOOL - algkool, ...............................................................................................
LILL - sinilill, ......................................................................................................
MAJA - koolimaja,..............................................................................................
PABER - kuivatuspaber, ....................................................................................
PILT - klassipilt, ................................................................................................
ROHI - raudrohi, ...............................................................................................
LEHT - ajaleht, ................................................................................................
SEEN - kärbseseen, .........................................................................................

Vali esimese tulba sõnale sobiv teise tulba sõna, moodusta nendega liitsõna ja kasuta seda lauses!

..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

Liitsõnad on meie igapäevakeeles vajalikud, sest aitavad vältida kohmakaid väljendeid (laual olev lamp - laualamp) ning sõna tähendust täpsustada (säravvalge). 
Keel elab ja muutub ning areneb iga päev. Tänapäeval on paljud liitsõnad meie jaoks ise muutunud kohmakaiks. Nende asemele on tulnud kas hoopis uued sõnad või on need muudetud lühikesteks, suupärasteks. Näiteks ei kasuta me just sageli sõna päevaraamat. Selle asemel on kasutusel sõna päevik.

Lisa sõnadele tänapäevasemad vasted.

koolilaps - _______________________
õpperaamat - _____________________
söögimaja - ______________________
kalamees - _______________________
haigemaja - ______________________
purjelaev - _______________________
arstirohi - ________________________
juukselõikaja - ____________________
suvemaja - _______________________
kodujänes - ______________________