Missugused sõnad on liitsõnad? Ühenda need kaartega. Tee iga sõnaga lause.
kõne mees
väike mees
halb mees
jõulu mees
välis uks
kollane uks
klaas uks
klassi uks
venna kiri
all kiri
tähtis kiri
aja kiri
kase puu
roheline puu
riide puu
minu puu

Leia sellest Kustas Põldmaa kevadekirjeldusest liitsõnad ja ühenda need kaarega. Iga lause lõpus on antud kontrollarv, mis näitab, mitu liitsõna selles lauses on. 

Samal ajal kui põllud ärkavad, nõretavad lepad põllu ääres koplis urbade rohkusest (0). Sellest ennustas muistne põllu mees head vilja saaki (2). Kui tuul liigutab leppade täidlasi ja rippuvaid isa urbi, rappub pilvena alla roheks kollast õie tolmu (3). Kevadine lepik on sellest tolmust pidulikult ilus, nagu oleks ta mässitud kuldsesse uttu(0).
Ja võsas kangrul õitseb sara puu (1). Ta kibeles õitsemisega juba märtsis, aga nüüd alles lõi mu põllu naaber õitsemise hoogsalt valla aprilli kuu tuules (2). Olgu tervitatud need ees ootavad kuldsed päevad, mille kuulutajaiks on lõokeste lõõritus põldude kohal ja sini lillede tervitus metsast (1)! Kevad viib meid vastu looduse taas sünnile, mis viib põllu mehe ta loov töö 
riiki, lõhnava mulla ja iga päevase leiva sünni juurde (4). Pärast mõnd soojemat päeva ilmuvad esimesed rohelised rohu libled põllu peenardele ja kraavi kallastele (3). Nad nagu hõiskavad päikesele vastu (0). Sinna ilmuvad ka või lille meenutavad paise lehe kuld kollased õie korvid (4). 
Ning üle kodu õue lendavad esimesed liblikad - kollased ja kirjud (1).

* * *

Kas mäletad, kuidas kõlas kaashäälikuühendi õigekirjutusreegel?

............................................................................................................................

Vaata, kuidas see reegel kehtib liitsõnade puhul:

kontroll + töö = kontrolltöö
lint + traktor = linttraktor
grill + vorst = grillvorst
sukk + püksid = sukkpüksid
Järeldus : Liitsõnade ................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................

Jälgi nüüd teistegi liitsõnade moodustamist:

üles + anne = ülesanne
king + sepp = kingsepp
rongi + jaam = rongijaam
sulg + kerge = sulgkerge
silma + arst = silmaarst
raud + tee = raudtee

Liitsõnade moodustamisel kirjutatakse liidetavad sõnad täht - tähelt nagu üksiksõnad.