1. Muuda antud liitsõnades sõnade järjekorda.

kapsapea - peakapsas 
võrkpall - ....................................
puuvili - ......................................
küttepuu - ..................................
pallimäng - .................................
värvivesi - ..................................
koorepurk - ................................
pulgakomm - ..............................
autosport - .................................
suusamäed - ..............................
2. Püüa väljendada mitme sõnaga.

rukkipõld - ...............................
.................................................
lehtsalat - .................................
.................................................
taskulamp - ..............................
.................................................
aurulaev - ................................
.................................................

3. Tee antud sõnadest liitsõnu.

okastega traat - .....................................................................................................
linnud, kes rändavad talveks lõunapoole - ...........................................................
pudel, mis sisaldab piima - ...................................................................................
sõna, mis koosneb mitmest sõnast - ....................................................................
sepp, kes parandab kingi - ...................................................................................
kool, kus käivad spordilembesed lapsed - ...........................................................
padi, mis on õhku täis - ........................................................................................

4. Igas reas on kolm liitsõna. Leia need ja jooni.

aja kiri, õe kiri, pikk kiri, käe kiri, all kiri, huvitav kiri.
värvi raamat, suur raamat, laste raamat, minu raamat, muinasjutu raamat.
kirjalik töö, kontroll töö, raske töö, kirja töö, elu töö, vajalik töö, isa töö.
alg kool, üli kool, venna kool, muusika kool, suur kool, vana kool.

Kuidas poolitatakse liitsõnu?

5. Poolita järgmised liitsõnad püstkriipsudega. 

okastraat, silmaarst, pannkook, aeduba, raudtee, sõrmkübar, värvipliiats, aknaklaas, püksitraksid, algkool, huviklubi, milligramm, liivakast, juukseklamber, kardinapuu, septembrikuu, möiraahv, keskkoht, risttee, kevadkülv, kakssada.