PINDALA MÕÕTMINE

1. Nuputa!

* mitu korda on 1 m2 suurem kui 1 cm2 - ......................................... ;
* mitu korda on 10 cm2 väiksem kui 1 dm2 - .................................... ;
* mitu korda on 200 m2 väiksem kui 1 ha - ...................................... ;
* mitme ruutsentimeetri võrra on 25 cm2 väiksem kui 1 dm2 -
....................................................................................................... ;
* mitme ruutmeetri võrra on 1 ha suurem kui 3 000 m2 -
.......................................................................................................? 

2. Kirjuta * asemele sobiv arv!

8 dm2 = * cm2
21 m2 = * dm2
6 m2 = * dm2
9 000 dm2 = * m2
5 dm2 = * cm2
23 dm2 = * cm2 

3. Avalda ruutmeetrites: 

* 7 dm2 = .................... ;
* 18 dm2 = ................... ;
* 3 m2 = .................... ;
* 8 m2 = .................... ;
* 30 m2 = .................... ;
* 5 dm2 40 cm2 = .................... ;

* 2 dm2 5 cm2 = .................... .

4. Avalda ruutmeetrites:

* 40 000 cm2 = .................... ;
* 600 000 cm2 = .................... ;
* 700 dm2 = .................... ;
* 9 000 dm2 = .................... ;
* 8 ha - .................... ;
* 16 ha - .................... ; 

* 36 ha - .................... .

5. Avalda ruutdetsimeetrites!

845 cm2 = ...............................
307 cm2 = ...............................
1270 cm2 = ...............................
8990 cm2 = ...............................