GEOMEETRILISED KUJUNDID

1. Tean järgmisi geomeetrilisi kujundeid:

* ......................... ;
* ......................... ;
* ......................... ;
* ......................... ;
* ......................... ;
* ......................... ;
* ......................... ;
* ......................... ;
* ......................... ;
* ......................... .

2. Joonesta sirglõik AB pikkusega 4 cm 5 mm ja sirglõik CD, mis on sirglõigust AB poole pikem! 3. Murdjoone STUV pikkus on 15 cm. Missuguse murdjoone võid nende andmete põhjal joonestada?
4. Selgita, kuidas paberilehe kokkumurdmisel saad täisnurkse kolmnurga!


 

 


5. Ristküliku üks külg on 5 cm pikk ja teine külg sellest kahe sentimeetri võrra lühem.
Joonesta see ristkülik! 

 

 

 

6. Joonesta ruut, mille külje pikkus on sama suur, kui eelmises ülesandes oleva ristküliku väiksem külg! 7. Joonesta nelinurk, mis pole ruut ega ristkülik!