KOLMNURGA JA NELINURGA ÜMBERMÕÕDU ARVUTAMINE

1. Kolmnurga külgede pikkused on 47 cm, 52 cm ja 68 cm. Arvuta kolmnurga ümbermõõt! 

........................................................................................................................
Vastus: ...........................................................................................................

2. Arvuta eelmise tunni töölehel ülesandes 4 oleva kolmnurga ümbermõõt!

.......................................................................................................................
Vastus: ..........................................................................................................

3. Nelinurga lühim külg on 5 dm, kolm ülejäänud külge on sellest 3 dm, 60 cm ja 200 mm võrra pikemad. 
Arvuta nelinurga ümbermõõt!

........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Vastus: ...........................................................................................................

4. Loodusteemalise postkaardi ümbermõõt on 48 cm ja laius 10 cm. Kui pikk on see postkaart?

........................................................................................................
........................................................................................................
Vastus: ...........................................................................................

5. Otsi klassist nelinurkne ese ja joonesta see!
Teosta vajalikud mõõtmised ja arvuta selle eseme ümbermõõt!

.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
Vastus: ............................................................