RUUDU JA RISTKÜLIKU ÜMBERMÕÕDU NING PINDALA ARVUTAMINE

1. Arvuta ristküliku ümbermõõt, 
kui ristküliku lähiskülgede 
pikkused on 9 cm ja 5 cm!

.............................................
.............................................
Vastus: ................................

2. Arvuta ruudu ümbermõõt, kui 
ruudu külje pikkus on 6 cm!

...............................................
...............................................
Vastus: ..................................


3. ABCD on ristkülik. P = 36 cm, AB = 13 cm. 
Kui pikk on BC? 

.............................................................................
.............................................................................
Vastus: .................................................................

Ristküliku pindala võrdub tema .............................................
.....................................................................................................
Ristküliku pindala arvutamisel kasutan valemit, kus a ja b on
....................................................................................................
Ruudu pindala arvutamisel ...................................................
....................................................................................................
Ruudu pindala arvutamisel kasutan valemit, kus a on
.........................................

4. Arvuta ülesandes 1 antud ristküliku pindala!

.....................................................................
.....................................................................
Vastus: ........................................................

5. Ristkülikukujulise põllu pikkus on 800 m. Põllu laius on pikkusest 300 m võrra lühem.
Arvuta põllu pindala ja ümbermõõt! 
Mitu hektarit on seda põldu? 
Vajalikud tehted teosta vihikus.