KAHE- JA KOLMETEHTELISTE TEKSTÜLESANNETE LAHENDAMINE

1. Üks sirglõik on 3 m pikk, teine sellest erineva pikkusega. Leia teise lõigu pikkus, kui lõikude pikkuste kahekordne summa on 14 m!

.............................................................................................
.............................................................................................
Vastus: ................................................................................

2. Ristküliku pikkus on 20 cm, mis on 2 korda suurem laiusest. Arvuta ristküliku ümbermõõt ja pindala!

...............................................................................................
...............................................................................................
Vastus: ..................................................................................

3. Veoauto vedas kauplustesse seemneid laiali. 
Kahe päevaga sõideti 1 500 km. 
Kui palju kulus selleks bensiini, kui iga 50 km sõitmiseks kulub 16 liitrit? 

...............................................................................................
...............................................................................................
Vastus: ...................................................................................

4. Kooliaias on 36 peenart. 18 peenral kasvavad juurviljad. Ülejäänud peenardest kolmandik on ravimtaimede all. 
Mitmel peenral kasvavad ravimtaimed?

.....................................................
.....................................................
Vastus: ........................................

 

5. Kooliaeda istutati 48 sõstrapõõsast, karusmarjapõõsaid 3 korda vähem kui sõstrapõõsaid, vaarikapõõsaid aga 5 korda rohkem kui sõstrapõõsaid.
Mitu marjapõõsast istutati?

.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
Vastus: ............................................

6. Aeda istutati 8 rida õunapuid ja 7 rida ploomipuid. Õunapuid oli igas reas 28, ploomipuid aga 32. 
Mitu puud istutati aeda? 
Vajalikud tehted teosta vihikus.