SEOS KORRUTAMISE JA JAGAMISE VAHEL

1. Täida lüngad!

3. Teosta tehted vihikus. Kontrolli tulemuse õigsust!

17 · 74
43 · 1 900
1 008 : 18
14 190 : 22

4. Leia puuduvad arvud! Vajalikud tehted teosta vihikus.