AVALDIS JA VÕRDUS. TÄHT VÕRDUSES.

Avaldised on summa, vahe, korrutis ja jagatis.
Avaldises võib arvu kohal olla täht: x, y, a, b, … 
Võrduses hoiab arvu kohta tavaliselt täht x.
x + 17 = 28
x = 28 - 17
x = 11
45 - x = 13
x = 45 - 13
x = 32

36 : x = 2
x = 36 : 2 
x = 18

x · 18 = 72
x = 72 : 18
x = 4

2. Leia tähe arvväärtus!

x + 14 = 35  
x = ............................. ...................................
x - 7 = 49 
................................... 
...................................
50 - x = 17
................................... 
...................................
24 : x = 8
.................................. ...................................
x : 6 = 10
.................................. ...................................
5 · x = 60
..................................
.................................. 

3. Leia a ja b summa, kui 

1) a = 36 
    b = 49;
2) a = 48
    b = 28;
3) a = 16 
    b = 78.
Vastus:  1) a + b = ..........; 2) ........................; 3) ......................... . 

4. Leia vahed.

1) 100 - 15 = ..........;  2) 100 - 24 = ..........; 3)100 - 6 = .......... .

Kontrolli, kas saadud vahed ja eelmise ülesande summad on võrdsed!
Vastus: ..........................................................................................................  
  
 5. Koosta ja lahenda tekstülesanne järgmise võrduse järgi: a + 19 = 46. 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Vastus: ..............................................................................................................................