TEHETE JÄRJEKORD JA SULUD

1. Arvuta peast!

40 - 5 · 7 + 6 = .....
8 + 30 - 20 : 4 = .....
27 + 80 : 10 + 15 = .....
900 - 4 · 200 = .....
500 : (53 - 33) = .....
(48 - 23) · 2 = .....
(51 + 49) · 7 = .....
(200 - 60) : 7 = .....
3. Kui arvust 5 444 lahutada arv b ja saadud vahe jagada 81-ga, siis saame 67.

Arvuta b väärtus!
Vajalikud tehted teosta vihikus.

4. Leia sobiv paariline!

5. Maailma väikseim lind on koolibri.
Arvuta, mitu kilogrammi ta kaalub! Püüa arvutada peast!
640 : 8 + 3 · 140 - 498

Vastus: .................................................................................

6. Arvuta kirjalikult! Tehted teosta vihikus.

3 179 · 9 - 32 024 : 8 4 936 - (55 · 22 + 98)