PIKKUSTE MÕÕTMINE 

1. Kui kaugele hüppab känguru (m)?

Vastus: .........................................................................

2. Nuputa!

* mitu korda on 1 dm lühem kui 1 km - ........................................... ;
* mitu korda on 1 m pikem kui 4 cm - ............................................. ;
* mitme millimeetri võrra on 1 cm pikem kui 1 mm - ....................... ;
* mitme sentimeetri võrra on 15 cm lühem kui 1 m - ...................... ; 
* mitme meetri võrra on 1 km pikem kui 20 m? - .............................? 

3. Kirjuta * asemele sobiv arv!

546 cm = * m * cm
4 dm 7 cm = * cm
3 600 m = * km * m 
4. Arvuta peast!

5 m 20 cm + 80 cm = .........................
7 m 48 cm - 2 m 30 cm = ...................
1 m 40 cm + 70 cm = .........................

4. Loomade olümpiaadil korraldati teatejooks. Selleks mõõdeti 1 km 348 m pikkune võistlusmaa ja jaotati see neljaks ühepikkuseks etapiks.
Kui pikk oli iga etapp?
Mis sa arvad, kes imetajatest võis selle teatejooksu võita? Joonista! 
Vajalikud tehted teosta vihikus.

Vastus: ..........................................................................................................