MASSI MÕÕTMINE

1. Milliste vahendite abil mõõdetakse kehade massi ehk kaalu?

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

2. Nuputa!

* mitu korda on 5 kg kaaluvihi mass väiksem 1 t kaaluva auto massist -
............................................................................................................ ; 
* mitme kilogrammi võrra on 1 ts suurema massiga kui 1 kg - 
............................................................................................................ ;
* mitme grammi võrra on 2 g väiksema massiga kui 2 kg -
............................................................................................................ ;
* mitme kilogrammi võrra on 10 kg väiksema massiga kui 1 t -
............................................................................................................? 

3. Kaks erinevat eset kaaluvad 1 ts ja 1 g.
Mitu korda on ühe keha mass teise keha massist suurem?
Vastus: ....................................................................................

4. Kirjuta * asemele sobiv arv! 

8 t = * kg
4 ts = * kg
5 t = * ts
4 000 kg = * t
8 kg = * g
3 570 g = * kg * g

5. Arvuta peast!

5 kg 600 g + 2 kg 500 g =......................
2 t - 400 g = .........................
5 t 300 kg + 2 t 700 kg = .........................
9 kg 600 g - 300 g = .........................
8 t - 6 t 400 kg = ......................... 

6. Eralda mõõtarvust kõik erinevad massiühikud!

Näide: 3 682 kg = 3 t 6 ts 82 kg
6 703 kg = .....................................
5 002 g = .......................................
1 442 ts = ......................................