AJA MÕÕTMINE

1. Nuputa!

* mitu sekundit on 1 tunnis - ........................................................... ;
* mitu korda on 1 h pikem kui 2 s - ................................................. ;
* mitme minuti võrra on 2 h pikem kui 20 min - ................................
..................................................................................................... ; 
* mitu sekundit on ööpäevas - ........................................................ ;
* mitu tundi on 1 a. - ........................................................................?

Miks tuleb viimasele küsimusele 2 erinevat vastust?
.......................................................................................................

Vajalikud tehted võid teostada vihikus.

2. Millistesse sajanditesse kuuluvad järgmised aastad:

* 1 325 - .................................................................. ;
* 971 - .................................................................... ;
* 1 767 - ..................................................................? 

3. Kirjuta * asemele sobiv arv!

1 h 42 min. = * min.
3 min. 10 s = * s
2 ööpäeva 5 h = * h
2 h 16 min. = * min.
3 ööpäeva 8 h = * h
1 min. 50 s = * s

4. Arvuta peast!

5 h 45 min. + 2 h 15 min. =
..........................................
..........................................
7 min. 35 s + 3 min. 25 s =
..........................................
..........................................

 

5. Noored loodushuvilised läksid matkale. Esimene grupp hakkas liikuma kell 10.30 ja jõudis sihtpunkti kell 12. 35. Teine grupp alustas kell 10. 35 ning jõudis sihtpunkti 10 minutit hiljem kui esimene grupp. Kui kaua oli kumbki grupp teel?

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Vastus: ............................................................................................................