KIIRUSE MÕÕTMINE

1. Kaubarong, mis veab puitu, sõidab ühtlase kiirusega 40 km tunnis.Kui pika tee läbib rong 4 tunniga, 10 tunniga?

Vastus: ...........................................................................................................

2. Metsatulekahju kustutama sõitnud helikopteri keskmine lennukiirus on 320 km tunnis, mis on 4 korda suurem elektrirongi sõidukiirusest. Millise kiirusega sõidab elektrirong?

........................................................................
Vastus: ...........................................................

3. Metsavaht käib jala keskmiselt 6 km tunnis, jalgrattaga sõidab aga 3 korda kiiremini.
Kui kaugele jõuab ta jalgrattaga 2 tunniga?

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Vastus: .............................................................................................................

4. Selgita, kuidas sa leiad tabelis puuduvad andmed!

5. Koosta tekstülesanne kiiruse, aja ja teepikkuse vaheliste seoste kohta ja lahenda see! 

........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Vastus: ...........................................................................................................