JÜRIÖÖ ÜLESTÕUS

    Talupoegade olukord võõraste ülemvõimu all halvenes pidevalt. See tekitas eestlastes järjest suuremat pahameelt. Mõisnikud, kes olid maa tegelikud valitsejad, tõstsid omavoliliselt makse, suurendasid mõisale tehtavate tööpäevade arvu ja karistasid talupoegi ilma kohtuotsuseta. Sellist olukorda ei suutnud eestlased taluda. Neil oli plaan kunagi kaotatud vabadus jälle kätte võita ja asuda ise oma maad valitsema.

    Pärast muistse iseseisvuse kaotust muutus eestlaste olukord eriti raskeks kahes Taanile alluvas maakonnas.

1. Kui vahetad sõnades tähtede järjekorda, saad teada nende maakondade nimed.

RAHUMAJA - .............................................................

RUMAVAI - ................................................................

     23. aprillil 1343, ööl vastu jüripäeva, algas eestlaste ülestõus võõraste valitsejate vastu. Ülestõusu algus suudeti sakslaste eest  salajas hoida, nii et löök tabas vaenlasi ootamatult.
      Jüriöö ülestõusu algust kuulutas Harjumaal ühel kõrgel künkal süüdatud märgutuli. Peidukohtadest toodi välja vanad relvad ja asuti vaenlastele veriselt kätte maksma kogu ülekohtu eest, mida juba üle saja aasta oli talutud. Kogu Harjumaal põletati maha mõisaid ja kirikuid ning tapeti kõik sakslased, kes kätte saadi. Vallutati ka tugevasti kindlustatud Padise klooster.

Padise.jpg (31596 bytes)
Padise klooster

     Harjulased valisid neli talupoega oma juhtideks - kuningateks - ning nende malev umbes 10000 mehega liikus üheskoos Tallinna poole. Eestlased mõistsid, et võidu saavutamiseks ei piisa nende halvasti relvastatud ning sõjaks vähe ettevalmistatud meestest. Seepärast saadeti saadikud Soomest abi kutsuma.

     Taanlased, kellele veel ainult Tallinna linn oli kätte jäänud, pöördusid abipalvega Liivi ordu poole. Ordumeister kutsus eestlaste kuningad Paide linnusesse läbirääkimistele. Kui kuningad kohale jõudsid ja kokkuleppele ei jõutud, laskis ordumeister nad seal tappa.

    Varsti saabus ordumeister oma väega Tallinna alla. Ilma juhtideta eestlased võitlesid küll vapralt, kuid kehvasti varustatud talupoegade vägi ei suutnud sakslasi võita. Soomest lubatud abi jäi hiljaks. Eestlaste võitlus oma vabaduse eest suruti maha.

2. Nimeta põhjused, miks alustasid talupojad Jüriöö ülestõusu?

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

3. Kuidas lõppesid läbirääkimised Paides ordumeistri ja nelja eestlastest kuninga vahel?

................................................................................................................................................