Loomade käitumine
Kai Pata
, Illar Leuhin

Emakeel: Kadri Ottenson, Annika Rebane
Matemaatika: Rivo Roo/ Urve Pärnamaa(rets.J. Afanasjev)

Pildid: Arttoday, Internet ja raamatutest:
N.Tinbergen "Loomade käitumine"
I.Pravdin "Jutustus kalade elust"

6. klass 9. tsükkel

Õpetaja raamat
Emakeele tööraamat õpetajale
Teemalehed. Emakeel. Matemaatika
1. Miks uurida loomade käitumist?
Loomad ja uurimistöö

1-3 leht

1. tund
pöördsõnad, pöörded,olevik
1. leht 2. leht
 
TEKSTI-
ÕPETUS

 

 

1.- 2.  tund
teema valik,
pealkiri

1. leht 2. leht

 

 

 

3.- 4.  tund
jutustamine,
jutustav kirjand
1. leht 2. leht
3. leht 4. leht

 

 

 

5.- 6.  tund
kirjeldamine
kirjeldav kirjand
1. leht 2. leht

 

 

 

7.- 8. tund
arutlemine,
arutlev kirjand
1. leht 2. leht

matem
matem
2. Uurimisobjektid ja meetodid.

1 -2 leht

2. tund lihtminevik
1. leht 2. leht
matem
matem
3. Kuidas loomad näevad?
Nii nad meid vaatavad
Konnad   Linnud
Röövikud  Valmikud
Kullide "salasilm"

1-3 leht

3. tund
teised minevikud. Tulevik
1. leht  2.leht
kordamine tasemetööks:
matem
matem
4. Kuidas loomad kuulevad?
Meeled loomadel

1-3 leht

4.-5. tund
Jutte lindudest
A. Mälk
1. leht 
2. leht
matem
matem
5. Lõhnad ja maitsed loomade elus

1-2 leht

6. tund muutumatud sõnad
1. leht 2. leht
loovtöö
matem
matem
6. Vahetevahel peab kompima

1-2 leht

7. tund kordamine
1. leht 2. leht
3. leht 4. leht
matem
matem
7. Et sind ära ei söödaks
Mimikri

1-2 leht

8.tund
kontrolltöö
nr.3A, 3B, 3C
matem
matem
8. Kuidas söönuks saada

1-3 leht

9. tund
töö analüüs. Õigekiri.
1. leht 2. leht 3. leht
Töö XIV A, XIV B, XIVC
matem
matem
9. Kiskjad ja saakloomad omavahel

1-2 leht

10.- 12 tund
Ahnuse palk

R. Roht
1. leht 2. leht
Saarmas
C. R. Jakobson
1. leht
Tööülesanded
matem
matem
10. Kodu pole ainult pesa

1-3 leht

13. tund
etteütlus
Õigekiri 1. leht 2. leht 3. leht
Töö XV A, XV B, XV C
matem
matem
11. Loomad valivad endale kaasa
Kaadrid põdrapulma päevilt
Tedremäng

1 -3 leht

14. tund
kordamine: võõrsõnad
1. leht 2. leht
matem
matem
12. Pesad ja pojad
Ööbiku kevad

1-2 leht

15. tund kordamine: sõnaliigid
1. leht 2. leht
matem
matem
TASEMETÖÖ
13. Pojad õpivad mängides

1-2 leht

16. tund
Mossa
A. H. Tammsaare
1. leht  2. leht
matem
matem
14. Elu suures peres
Miks ma ei tahaks olla sipelgas?
Kimalane - me teame teda küll!

1-2 leht

3 leht

4 leht
5 leht
17.- 18. tund
luuletusi lindudest ja loomadest
1. leht  2. leht
3. leht
matem
matem
15.Elu karjas (pealikud ja teised (hierarhia)

1-3 leht

19. tund
kordamine: käänded
1. leht
matem
matem
16. Kui külm kipub kallale

1-3 leht

20. tund
kordamine: õigekiri.
1. leht 2. leht
3. leht 4. leht
5. leht
matem
matem
17. Rändama!

1-3 leht

21.tund
kontrolltöö
nr. 4A, 4B, 4C
matem
matem
18. Kuidas teateid edasi anda?
Mõistmisest ja vääritimõistmisest

1-2 leht

22. tund
analüüs. Loovtöö

23. tund
etteütlus

matem
matem
19. Metsloomad linnas.

1 leht

24.- 25. tund
lõbusad tekstid, sõnamängud.
1. leht 2. leht
3. leht 4. leht
Õpilehtede korrastamine,  köitmine
matem
matem
Lisa MIKSIKEse Otsimismasinast
 
Lugemine   Emakeel   Matemaatika    
Tähtpäevad    Kontrolltööd

Käitumisökoloogia loengud
Eesti selgroogsed
Kõrv loodusesse
Loomade taastuskodu
Loomakaitseselts

Kassi kodulehekülg (Martin Pentson SJG)