II KLASS
5. Köögiteadus

Matemaatika

MÕÕTÜHIKUD
MEETER JA DETSIMEETER
SENTIMEETRID JA DETSIMEETRID
MILLIMEETRID
KUI PIKA JOONE SAAD?
KUI PIKK ON ÜLEJÄÄNUD NÖÖRIJUPP?
TEISENDAMINE
MÕÕTÜHIKUTE TEISENDAMINE
PIKKUSÜHIKUTE TEISENDAMINE
LAHENDA MUUTUJAT SISALDAVAID ÜLESANDEID
TEHTED KILOGRAMMIDE JA LIITRITEGA
KÜMNELISTE LIITMINE JA LAHUTAMINE
MITME ARVU LIITMINE JA LAHUTAMINE 100 PIIRES
LIITMINE 100 PIIRES
LIITMISE KORDAMINE
LIITMINE JA LAHUTAMINE 20 PIIRES
LIITMINE JA LAHUTAMINE 20 PIIRES
LIITMINE JA LAHUTAMINE 20 PIIRES
TÄIDA TABEL
TÄIDA TABEL
LIITMINE 100 PIIRES
LAHUTAMINE 100 PIIRES
TÄIDA TABELID
ARVUTA
LAHENDAGE

LOOGILISI ÜLESANDEID
LOOGILISI ÜLESANDEID - VASTUSED

TEKSTÜLESANDED

KUI PIKK ON SAMM? I
KUI PIKK ON SAMM? II
KUI PIKK
KUI PIKK
MÕÕDA
KUUP
RISTTAHUKAS
TEKSTÜLESANDEID
TÖÖLEHT
TÖÖLEHT - Kell