II KLASS
6. Meie meeled

Emakeel

HÄÄLIKUÜHENDID
KIRJUTA LÜNKA
KIRJUTA LÜNKA TEGUSÕNA. SULGHÄÄLIKUD
KOMA SEST JA ET EES
MIDA KEEGI TEEB?
MIDA TEEB?
MIDA TEEB? KES? MIS?
MIDA TEEB?
MINEVIK
SÕNA TÄHENDUS
TEGUSÕNA
TEGUSÕNA
TEGU- JA OMADUSSÕNA
TÄIDA LÜNGAD
TÄISHÄÄLIKUÜHEND
TÄISHÄÄLIKUÜHEND 2
TÖÖRIISTAD
Õ, Ä, Ö, Ü ASUKOHT SÕNADES. SÕNAVARA

ÜLIPIKK JA PIKK A 1
ÜLIPIKK JA PIKK A 2
ÜLIPIKK JA PIKK A 3
ÜLIPIKK JA PIKK E 1
ÜLIPIKK JA PIKK E 2
ÜLIPIKK JA PIKK I 1
ÜLIPIKK JA PIKK I 2
ÜLIPIKK JA PIKK O 1
ÜLIPIKK JA PIKK O 2
ÜLIPIKK JA PIKK TÄISHÄÄLIK 1
ÜLIPIKK JA PIKK TÄISHÄÄLIK 2
ÜLIPIKK JA PIKK TÄISHÄÄLIKUÜHEND
ÜLIPIKK JA PIKK U 1
ÜLIPIKK JA PIKK U 2
ÜLIPIKK JA PIKK Õ, Ä, Ö, Ü
ÜLIPIKK JA PIKK Ö, Ä, Ö, Ü

VALIKHARJUTUSI