II KLASS
6. Meie meeled

Matemaatika

KÜMNELISED
ÜLDINE KORDAMINE - MÕÕTÜHIKUD
ARVUTA MÄNGURAHADEGA
ARVUTA MÄNGURAHADEGA
MEETER
KIRJALIK LIITMINE JA LAHUTAMINE 100 PIIRES
KIRJALIK LIITMINE JA LAHUTAMINE 100 PIIRES
KIRJALIK LIITMINE 100 PIIRES
KIRJALIK LIITMINE JA LAHUTAMINE 100 PIIRES
LIIDA JA LAHUTA 100 PIIRES
LEIA PUUDUV KOMPONENT LIITMISEL JA
LAHUTAMISEL 100 PIIRES

LIITMINE 100 PIIRES
KORDAMIST, LIITMIST JA LAHUTAMIST 100 PIIRES
KORDAMST

TEKSTÜLESANDED

AJAARVUTUSED
AJAARVUTUSED
AJAARVUTUSED
AJAARVUTUSED
AJAARVUTUSED
AJAARVUTUSED
TUNNIS
TÄIENDAN TUNNINI
KILOMEETRIST
KILOMEETRIST

KUI KAUA
MITU PÄEVA
KILOGRAMMIST
KILOGRAMMIST
LIITRIST
MITU LIITRIT
MEETER JA DETSIMEETER
KUI VANA
TEKSTÜLESANDED
TEKSTÜLESANDED
ÜHETEHTELISED TEKSTÜLESANDED
ARVUTA
ARVUTA
ARVUTA
RONGISÕIT
LAHUTAMIST
LIIDAN
LIITMINE JA LAHUTAMINE
LIITMINE JA LAHUTAMINE
VÕRDLEMINE
"VÕRRA" MÕISTE
ARVUTA!
KALENDRIST
ARVUTA!
NUPUTA
SÜGIS
SUVI
TALUS
KELL