II KLASS
8. Eestimaa

Emakeel

AINSUS. MITMUS
AINS. MITM. OLEVIK. MINEVIK
B, D, G SÕNA ALGUSES
ESITA KÜSIMUS
HARJUTUSI

HELLITUSNIMED
I JA J
KAASHÄÄLIKUÜHEND. OLEVIK
KAASHÄÄLIKUÜHEND
KIRJUTA
KÜSILAUSED
KIRJUTA LÜNKA I,II VÕI J
KIRJAVAHEMÄRGID
K JA G ASUKOHT SÕNADES
KOHANIMED Eesti kaaardilt
KOMA
KOMA. ALGUSTÄHT
KORDAMINE
KOOSTA LAUSEID
KORDAMINE - I-II-II
KORDAMINE - O-OO-OO
KORDAMINE - U-UU-UU
KORDAMINE 1
KORDAMINE 2
KORDAMINE 3
KORDAMINE 4
KORDAMINE 5
KORDAMINE 6
KORDAMINE 7
KORDAMINE 8
KORDAMINE 9
KORDAMINE 10
KORDAMINE 11
KORDAMINE - Õ, Ä,Ö, Ü

I JA J
I JA  J
HÄÄLIKUPIKKUS

KORDAVAD HARJUTUSED  Rita Tomson
TASEMETÖÖ  Merlin Kirbits

Tööleht  Jutukese koostamine  Merike Rahtma
Tööleht  Kirjavahemärgid  Merike Rahtma

KORDAMINE - II
KORDAMINE -  OO
KORDAMINE - UU
KÜSILAUSE
KÜSIMUSED
KÜSIMUSTELE VASTAMINE
LISA SÕNU
LINDUDE JA LOOMADE NIMED
LOOMADE HÄÄLITSUSED
LOOMANIMED
LÕPUMÄRK
MINEVIK
MILLESSE? KUHU?
MITMUS. MINA-VORM
NIMEKIRI
NIMISÕNA. OMADUSSÕNA
NIMI-, OMADUS- JA TEGUSÕNA
PARANDA VEAD
PIKK TÄISHÄÄLIK ÜHESILBILISTE SÕNADE LÕPUS
SAMATÄHENDUSLIK SÕNA
SILBITA JA POOLITA
SILBITAMINE JA POOLITAMINE
SULUTA KAASHÄÄLIK. NIMED
SUUR ALGUSTÄHT
SÕNALÜHENDID
SÕNASALAT - OTSI LILLI
SÕNASALAT - OTSI LINNU
SÕNASALAT - OTSI PUID
TEE LAUSEID
T JA D ASUKOHT SÕNADES
TÄIENDA JUTUKESI
TÄISHÄÄLIKU PIKKUS
TÄISHÄÄLIKU PIKKUS
TÖÖLEHT
VALI ÕIGE SÕNA
VASTA KÜSIMUSTELE.
VASTANDSÕNAD 

Kordav iseseisev töö 1 Inga Lokko
Kordav iseseisev töö 2
Kordav iseseisev töö 3
Kordav iseseisev töö 4

Tööleht REBANE