LÕOKE
Ellen Niit

 

Trill - tiri - lill!

Trill - tiri - lill!

Taeva pill,

taeva pill.

Väikene lõokene,

päikese nõokene,

laulab viiuli hääle peal,

pilveriiuli ääre peal.