II KLASS
8. Eestimaa

Matemaatika

SEGATEHTED
SEGATEHTED
TÄIDA TABELID
KORRUTAMINE JA JAGAMINE 20 PIIRES
KORRUTAMINE JA JAGAMINE 20 PIIRES
KORRUTAMINE JA JAGAMINE 20 PIIRES
LOO ISE ÜLESANDEID
JÄÄGIGA JAGAMINE
JAGAMINE JA KORRUTAMINE
KORRUTAMINE JA JAGAMINE 20 PIIRES
TÄIDAN TÜHJAD RUUDUD
TÄIDAN TABELI
HARJUTAMISEKS
SEGATEHTED
ÜLDINE KORDAMINE
SEGATEHTED
ÜLDINE KORDAMINE
SEGATEHTED
KAHEKOHALISTE ARVUDE LIITMINE
ARVUTA!
ÜLDINE KORDAMINE
LAHUTAMINE 100 PIIRES
MITME ARVU LIITMINE

KORDAMINE 2. KLASSI LÕPUS
ARVUTAMISHARJUTUS  .xls Tiiu Timmusk

TEKSTÜLESANDED

KORRUTAMINE JA JAGAMINE
KELL
VAAK JA VARBLASED
TEKSTÜLESANDED 2-GA
TEKSTÜLESANDED 2-GA
20 PIIRES KORRUTAMINE JA JAGAMINE
ARVUTA!
JAGAMINE JÄÄGIGA
JAGA JÄÄGIGA
KORRUTAMIST JA JAGAMIST
KORRUTAMIST JA JAGAMIST
KONTROLLIKS
MÄNGURAHAD
NUPUTA
TEELE, TEELE, KUREKESED

DIAGRAMM


ARVUTA JA LEIA TÄHT
ARVUTA JA LEIA TÄHT Merlin Kirbits
TÖÖLEHT A
TÖÖLEHT B