KÜSIMUSTE MOODUSTAMINE.

1. Jälgi küsimuste moodustamist.

Minu ema on hea.
Kes on hea?
Kelle ema on hea?
Missugune on minu ema?

Esimene lause on jutustav lause. Kolm järgmist lauset on küsilaused.


2. Moodusta lausete kohta küsimusi.

Ema seob räti pähe.

Kes ..............................................................

Mille .............................................................

Mida teeb .....................................................

Tõnu toob emale pingi.

Kes ..............................................................

Mida teeb ....................................................

Kellele .........................................................

Mille ............................................................

Ema istub väikesele pingile.

Kes ...............................................................

Mida teeb ......................................................

Kuhu ..............................................................

Missugusele ..................................................