KALEVIPOEG

1.Vana Kalev ütleb surivoodil, et riik peab jääma jagamata,

ühe poja päranduseks -- siis on ta ........................................................

2. Kuidas on tekkinud Tallinna Toompea mägi?.................................

......................................................................................................................

.......................................................................................................................

3.Kuidas on tekkinud Ülemiste järv?.....................................................:

.......................................................................................................................

4. Tuuslar tuli Lindat röövima. Linda hüüdis appi, aga tema hüüded

ei kostnud kellegi kõrvu,sest ......................................................................

5. Kes päästab Linda tuuslari küüsist?....................................................

6. Ema oli kadunud. Vanemad vennad heitsid magama. Noorem

vend aga mõtles .... (leia raamatust vanasõna) ......................................

..........................................................................................................................

7.Tuuslar näeb Kalevipoega tulemas, haarab taskust peotäie

udusulgi ja puhub need õhku keerlema, siis aga ...................................

..........................................................................................................................

8.Soome sepp hakkas Kalevipoega sajatama:

" Saagu, saagu, ma sajatan,

saagu sind sõjariist surmama

terav raud sind tappamaie

saagu sulle salamahti

mõõgast sündima mõrtsukas,

valatud verest vaenlane!"

Kuidas saad sina sellest aru?

......................................................................................................................

.......................................................................................................................

9. Mida hakkas Kalevipoeg tegama pärast kuningaks saamist?

Kirjuta raamatu sõnadega.........................................................................

........................................................................................................................

10. Pärast kuningaks saamist hoiatab Kalevipoega vanade

eestlaste jumal ...................... (kirjuta nimi) . Ta räägib :

" .....Surm sünnitab surma ja Soome sepa sajatusi ei saa keegi mõõga

küljest võtta. Sellepärast ole valvel , et sulle.........................................

.......................................................................................................................!

11.Miks käis Kalevipoeg Peipsist laudu toomas? Mida ta tahtis

nendega teha?.............................................................................................

12.Kes kiusab Kalevipoega, kui ta käib Peipsi tagant laudu toomas?

Tema varastab ka Kalevipoja mõõga ......................................................

........................................................................................................................

13.Kuidas aitasid põrgupiigad Kalevipojal Sarvik-taati võita?...........

........................................................................................................................

.........................................................................................................................

14.Mida võtab Kalevipoeg allmaailmast kaasa?

........................................................................................................................

.......................................................................................................................

15.Kalevipojal tuli tahtmine sõita maailma otsa - sinna, ....................

...........................................................................................................................

16.Mis sai laevale nimeks ?...................................................

Millest see oli tehtud ? .............................................................

17. Keeletark tahtis meeste tarkust ja kavalust proovida.

"Kes see kõnnib kõrta mööda,

astub aiaääri mööda,

piirab pilliroogu mööda?

........................................

Mis sealt jõesta jooneb,

katsub küla kaevudesta,

kivikildude keskelta?

............................................

18.Kuidas sai surma Kalevipoeg? ..............................................................