Tekstülesanded 5. klassile


1. Linna kaupluses müüdi hommikupoolikul 25 640 kg leiba ja saia. Õhtupoolikul müüdi aga veel 18 680 leiba ja saia. Mitu kilogrammi leiba ja saia müüdi päeva jooksul?
2. Trammi lõpp-peatuses väljus ühest trammivagunist 69 inimest ja teisest56 inimest. Mitu inimest sõitis lõpp-peatusse?
3. Nelinurkse soo üks külg on 7350 m, teine külg 680 m võrra pikem ja ülejäänud kahe külje pikkuste summa on 12 370 m. Kui pikk oleks matk ümber soo?
4. Linnuteadlane uuris lõokeste pesi. Neist 106 pesas oli igaühes 4 muna, 54 pesas igaühes 5 muna ja 24 pesas igaühes 6 muna. Mitu muna oli uuritud pesades kokku?
5. Klassis oli 13 tüdrukut ja 10 poissi, kokku 23 õpilast. Kui palju oli tüdrukuid rohkem kui poisse?
6. Autojuht ostis hommikul 65 l bensiini. Sellest bensiinist kulus enne lõunat 24 l ja peale lõunat 15 l. Koosta avaldis bensiini jäägi arvutamiseks, seejärel arvuta jääk!
7. Ema ostis naabrilt 54 kr eest liha. Samas kustutas naaber oma 25-kroonise võla emale. Mitu krooni sai ema naabrile antud 50 kroonist tagasi?
8. Kalle kogus suvel 1030 g ja Teet 470 g ravimtaimi. Tiina ja Teet kogusid kokku 80 g võrra vähem kui Kalle. Kui palju ravimtaimi kogus Tiina?