Sumeri kooliõpilase päev

Raamatust "Alguses oli sumer."

     Et Mesopotaamias olid koolid, see on juba teada: neid kutsuti "tahvli- majadeks". Koolis käimine oli privileeg: "elanike nimekirjadest" võime lugeda, et kirjutajate, see tähendab kooliõpetajate vanemad olid kõrged riigiametnikud ja templite aukandjad, linnavalitsejad, maksukogujad, põllumajanduslike ettevõtete juhatajad, laevakaptenid, mitmesugused ametnikud ja kirjutajad. Kooli direktorit kutsuti "tahvlimaja isaks", tema asetäitja kandis tiitlit "suur vend", õpilased olid tahvlimaja pojad (tütarlapsed sumeris koolis ei käinud). Õpetajate kollegium koosnes "sumeri keele volinikkudest", "joonistamise volinikkudest" ja teistest liikmetest; nende hulka kuulus ka "järelevaataja" ja "volinik kepiga".

     Millised oli sumeri õpetajate ametinimetused ja kas nende hulgas oli ka näiteks teenelisi õpetajaid, seda me ei tea, samuti ei tea me mitte midagi nende palkadest, kuid nagu näib, maksis neile töötasu "tahvlimaja isa" õpilaste vanematelt saadud annetustest. Õppetöö toimus omaette asuvates klassides ja õpilased istusid kahe- või kolmekaupa madalatel pinkidel: "koolivihikud" tegid nad endile ise savist, mis puutub õppeplaanidesse, siis nende kohta on meil täpsed andmed, õpetamisel pandi algul pearõhk erialale (lugemine, kirjutamine, grammatika), hiljem üldhariduslikele ainetele (on säilinud palju koolitahvleid ülesannetega botaanika-, zooloogia-, mineraloogia-, geograafia- ja matemaatikavallast) ja lõpuks sellisele distsipliinile, mida me võiksime nimetada "kirjanduslik-loominguliseks". See kõik on ainult sissejuhatuseks tähelepanuväärsele kirjandusteosele, mis on tuntud nimetuse all "Kooliõpilase päev". See pärineb XXI sajandist e Kr ja otsustage ise, mis on sellest jäänud aktuaalseks ka meie ajaarvamise XX sajandil.

Kõik, mis asub seespool jutumärke, on otsetõlge sumeri keelest:

"Tahvlimaja poeg, kuhu sa läksid varahommikul?
Ma läksin tahvlimajja.
Mida sa tegid tahvlimajas?
Ma lugesin ette oma tahvli, sõin ära oma lõunasöögi, tegin endale uue tahvli, kirjutasin selle üleni täis, siis kutsuti mind vastama, et ma tahvli ette loeksin, ja õhtupoolikuks anti mulle kirjalik ülesanne. Kui õppimine tahvlimajas lõppes, läksin ma koju, astusin tuppa, nägin seal isa istumas, lugesin talle oma tahvli ette ja isa jäi rahule...