Kliimavöötmed

 

Ekvatoriaalne kliima

Lähisekvatoriaalne kliima

Troopiline kliima

Lähistroopiline kliima

Parasvöötme mereline kliima

Parasvöötme mandriline kliima

Lähispolaarne kliima

Polaarkliima

Temperatuur

Keskmine
27,5 °C
Keskmine 27,75 °C Keskmine 23,42 °C Keskmine 15,17 °C Keskmine 9,08 °C Keskmine 5,92 °C Keskmine 
– 2,75 °C
Keskmine 
– 15,92 °C

Sademed (aastas)

1000 – 2000 mm 1000 – 1500 mm 10 – 15 mm 500 – 1000 mm 50 – 100 mm 50 – 100 mm 500 – 1000 mm 10 – 500 mm

Tuuled

Valitsevad tõusvad õhuvoolud Valitsevad passaattuuled Valitsevad passaattuuled Valitsevad laskuvad õhuvoolud Valitsevad niisked õhumassid Valitsevad idatuuled Valitsevad tsüklonid Valitseb kuiv õhk

Aastaajad

Pole võimalik eristada On võimalik eristada aastaaegu On võimalik eristada suve ja talve On võimalik eristada suve ja talve On võimalik määratleda kõiki aastaaegu Talved külmad, suved soojad. Esineb 4 aastaaega On võimalik eristada talve ja suve Aastaaegu pole võimalik eristada

Taimkate

Taimed kasvavad siin lopsakaks Talvel taimed närtsivad Taimede kasvuks väga soodne Taimede kasvuks ebasoodne põua pärast Taimede kasvuks soodne Taimede kasvuks väga soodne Taimestik peaaegu puudub Taimestik peaaegu puudub