KOERUSE MÕÕT
Leelo Tungal

 

Millega mõõta küll põngerjatempe,

tõngerjategusid, vingerjavempe?

Millipeetriga?

Antimeetriga?

Ilogrammiga?

Alogrammiga?

Villuvaksa, vallotonniga?

Või ehk nurgasseisja jonniga?

 

 

Leelo Tungal. Tere - tere. - Tallinn: Eesti Raamat, 1985. - Lk. 28.