LAUL LUGEMISEST
Ellen Niit

Kui krutid lahti kella,
saad rattaid terve mäe,
kuid kruttima peab sellal,
kui vanemad ei näe.

Kui kommikoti lahti
teed rõõmsal õhinal,
saad koletumalt prahti
ja kommikuhila.

Kuid eriline mõnu
on lapseväänikuil,
kes teevad lahti sõnu,
et saada häälikuid.

Kui võtta lahti ONU,
saab O ja N ja U.
Ja lahti võtta ONU
muul moel ei saagi ju!

Kui lahti võtta MUNA,
saab M, U, N ja A.
Ja see on kerge, kuna
ei pruugi koorida.

On käes kõik arusaamad
ja lahti sõnad kõik,
siis võta lahti raamat
ja loe sealt seest üks lõik.

Teeb häält seal iga täht, mis
on sinna trükitud,
ja iga täht on tähtis,
mis ritta lükitud.
Kui veerid kokku sõnuks
sealt sada tähehäält,
siis märkad omaks mõnuks,
et saadki jutu säält.

Pioneer nr. 11 / 1979.