MARDIPÄEVAST JA KADRIPÄEVAST

November on talvekuu ja on üks igavamaid ja süngemaid aegu aastas. Pori pimedus ning raagus mustad puuoksad. Tõelist talve annab alles oodata. Kogu seda kurvameelsust leevendavad nukras novembris vaid 2 päeva - mardipäev 10. XI ja kadripäev 25. XI . Nagu nimedest on näha on nendegi taga muiste elanud inimesed - Martin Luther ja tema naine Katariina.

Vanasti oli mardipäev 11.novembril püha katoliku piiskop Martinuse mälestuspäeva auks (600 a.). Kadripäev aga Aleksandriast pärit naispühaku Katariina märtrisurma mälestuspäev. See naispühak pöörast legendi järgi 50 paganlikku filosoofi ristiusku umbes aastal 306. Tütarlapse pea raiuti maha, välja jooksis piim, seepärast sünnitavate naiste kaitseingel.

Eestlastel sarnanes Mardi nimi ka muiste surnute nimetusena kasutusel olnud Mardusega. Mart - kerjuste patroon, Kadri - lammaste patroon. Mart annab hoogu viljakasvule ja Kadri sigivust karjale. Seepärast öeldigi -

Mart on üle maa Kadri üle karja.

Kadripäeva kohta on selline legend (M.J.Eisenilt).

Ennemuiste elanud abielupaar Mart ja Kadri. Nad olnud väga helded, aidanud igaüht. Kuuldes, et ühes külas on palju haigeid, läinud Mart ja Kadri kohe sinna nende eest hoolt kandma. Viljapeksmise järel käinud Mart ja Kadri igal sügisel vaestele andisid korjamas. Mart enne, Kadri paar nädalat hiljemini. Muist inimesi hakanud Marti ja Kadrit niisuguse korjamise pärast pilkama, teised aga kiitnud neid sellepärast, neile igast oma saagist osa andes. Pärast Mardi-Kadri surma katsunud mõned head inimesed nende tegevust jätkata ja korjanud nende surmapäeval andisid vaestele edasi. Sedaviisi tekkinud mardi- ja kadripäeva pühitsemine.

Mardi ja kadripäev olid põllumeeste tähtpäevad. Sügistööd pidid valmis olema, algasid talvised tööd - naistele tubased ketrused ja meestele puude langetamine ja jahil käik. Mardipäeval käivad ringi mardisandid, kadripäeval kadrisandid. SANT - SANCTUS - PÜHA (ladina keeli) Kloostrite pühad kerjusmungad käisid mööda maad ande kogumas ja laulsid seejuures sõna SANCTUS. Sandid soovisid oma lauludes pererahvale vilja, karja ja pereõnne.

Sanditamisretkedel käidi eelmisel õhtul nn. mardi-kadri laupäeval. Vanasti ei olnud reegel nii range - käidi mardipäevast kadripäevani igal õhtul talust tallu ööbiti isegi seal. Kontrolliti talveks valmistumist- töid- tegemisi, toidutagavarasid tarkust ja lugemisoskust. Lohakaid ja laisku vitsutati.