Ülestõusmispühad
2001.a

Suur neljapäev (12. aprill) - Jeesuse püha õhtusöömaaeg oma jüngritega, Jeesus
vangistatakse, vangistajad piinavad ja mõnitavad teda

Suur reede (13. aprill) - Jeesuse üle mõistetakse kohut, Jeesus lüüakse
risti, Jeesuse surm

Vaikne laupäev (14. aprill).

1. ülestõusmispüha (15. aprill) - Jeesuse haud leitakse tühi olevat, Jeesus
on surnuist üles tõusnud.

2. ülestõusmispüha (16.aprill).

Suur neljapäev ja suur reede on õigupoolest leinapühad, Jeesuse Kristuse
mälestamispühad.

Vaikne laupäev on vaikne järelmõtiskluse päev.

Ülestõusmispühad ehk lihavõtted on Jeesuse ülestõusmispühad, igavest elu
kuulutavad pühad; rõõmupühad, mil tehakse kingitusi (s.h värvitud munad).


Vastavalt sellele on suur reede ja 1. ülestõusmispüha (lihavõtted) Eesti
Vabariigis riigipühad.

Jaanus Betlem