Häälikuõpetus.
Häälik ja täht

HARJUTUSED
HARJUTUSED
HÄÄLIKUD JA TÄHED
KIRJUTA LÜNKA SOBIV TÄHT!
MITU TÄHTE ON SÕNAS?
KIRJUTA LÜNKA SOBIV TÄHT
KIRJUTA SÕNAD ÕIGESTI!
HARJUTAME SUURI TÄHTI
KIRJUTA SÕNASSE PUUDUVAD TÄHED!
HÄÄLIK.TÄHT
KAS MA TEAN JA OSKAN?
HÄÄLIK. TÄHT
MILLEST SÕNAD KOOSNEVAD?
LISA SOBIV TÄHT
KIRJUTA LÜNKA PUUDUVAD TÄHED!
KIRJUTA LÜNKA PUUDUVAD TÄHED!
MITU HÄÄLIKUT ON JÄRGMISTES SÕNADES?
MÄRGI LIHTHÄÄLIK ÜHE VÕI KAHE TÄHEGA
KORDAMINE
TÄIDA LÜNGAD. MITU TÄHTE, MITU HÄÄLIKUT ON SÕNAS?
LISA VAJADUSE KORRAL TÄHT
KIRJUTA LÜNKA SOBIV TÄHT
LISA LÜNKA TÄHT, KUI VAJA
LISA LÜNKA TÄHT, KUI VAJA
KRIIPSUTA MAHA LIIGNE (VAATA KIRJAPILTI!)
MITU HÄÄLIKUT, MITU TÄHTE?
KORDAMINE
KORDAMINE
KIRJUTA LÜNKA VAJALIK TÄHT VÕI TÄHED
MUUDA IGAS SÕNAS ÜKS TÄHT!
HÄÄLIKUD JA TÄHED
KORDAMINE
KIRJUTA PUUDUVAD TÄHED
HÄÄLIKUD JA TÄHED
KIRJUTA PUUDUVAD TÄHED
PARANDA VEAD
KORDAMINE
KORDAMINE
PÕHIVARA TÄHEORTOGRAAFIA KORDAMISEKS ÕPETAJALE
KORDAMINE
PÕHIVARA TÄHEORTOGRAAFIA KORDAMISEKS ÕPETAJALE
KIRJUTA VIGASED SÕNAD ÕIGESTI
TÄIS- JA KAASHÄÄLIK
HELILINE JA HELITU HÄÄLIK
HÄÄLIK. TÄHT