Häälikuõpetus.
Silbitamine ja poolitamine

POOLITA!
SILBITA!
KIRJUTA PUUDUVAD SILBID!
SILBITA!
SILBITA!
PIKAD TÄISHÄÄLIKUD SILBITAMISEL
SILBITAMINE
SILBITAMINE
SILBITAMINE
SILBITAMINE
SILBITAMINE
SILP, SILBITAMINE
POOLITAMINE
POOLITAMINE
SILBITA!
SILBITA! KAVA KOOSTAMINE.
SILBITAMINE
SILBITAMINE
SILBITAMISE JA POOLITAMISE KORDAMINE
JOONI ALLA SÕNAD, MIDA EI SAA SILBITADA!
SILBITA JA POOLITA!
SILBITAMINE JA POOLITAMINE
POOLITA!
LIITSÕNA POOLITAMINE
POOLITA!
SILBITA!
POOLITA!
POOLTAMINE
SILBITA!
POOLITAMINE. SILBITAMINE
SILBITA!
SILBITAMINE
SILBITAMINE
POOLITAMINE
POOLITAMINE
POOLITA!
POOLITA!
SILBITA, POOLITA!
SILBITAMINE. POOLITAMINE (REEGLID)
SILBITA!
POOLITAMINE. SILBITAMINE
POOLITAMINE
POOLITA!
SILBITA!
SILBITA!
SILBITAMINE, POOLITAMINE
POOLITAMINE
SILBITAMINE, POOLITAMINE.
KORDAMINE
SILBITAMINE
MOODUSTA SILPIDEST SOBIVAID SÕNU!
SILBITAMINE 1
SILBITAMINE 2
SILBITAMINE 3
SILBITAMINE 4
SILBITAMINE 5
SILBITAMINE 6
SILBITAMINE 7
SILBITAMINE 1
SILBITAMINE 2
SILBITAMINE 3
DIFTONGIGA SÕNADE SILBITAMINE
KONSONANTÜHENDIGA SÕNADE SILBITAMINE
DIFTONGIGA SÕNADE SILBITAMINE
SILBITA! (KORDAMINE)
POOLITA JÄRGNEV TEKST!
POOLITA!
POOLITA!
SILBITA!
SILBITA!
POOLITA!
MOODUSTA SILPIDEST SÕNU!
POOLITAMINE 1*
POOLITAMINE 2*
POOLITAMINE 3*