KUNSTIAJALUGU 1

 1. Mesopotaamia kunst
 • Mesopotaamia – jõgedevaheline maa
 • Asus Eufrati ja Tigrise vahel
 • Praegu asub Mesopotaamia kohal Iraak
 • Juba 4. a. tuh eKr tekkis Tigrise ja Eufrati suudmealal sumerite kultuur
 • Väikesed riigid ja linnad – poliitiline killustatus
 • Ühtse riigi lõid alles välisvallutajad akadlased eesotsas oma valitseja Sargon I-ga
 • Sumeri-akadi kultuur u. 4000-1800.a eKr
 • 1800.a eKr sumeri rahvus kaob – seguneb akadlastega
 • Sumerite suuremad linnad kaevati välja 1920.aastatel (Ur 1922.a)
 • Sumerid elasid eelkõige Lõuna-Mesopotaamias
 • Kesk-Mesopotaamias asus näiteks sumerite linn Laga?
 • Kultuur on tekkinud seoses niisutuspõllundusega
 • Sumerid võtsid esimestena kasutusele kiilkirja: kirjutati savitahvlitele pilliroopulgaga
 • Sumerite suuremad ehitised on tsikuraadid
 • Tsikuraat – torntempel, üksteise peal asuvad kitsenevad platvormid, tavaliselt 50-60 m kõrge
 • Tsikuraat oli jumala eluase, preestrid seal ei elanud
 • Tsikuraate on ehitanud ka teised rahvad hiljem
 • Tsikuraadid tuletavad meelde hilisemaid Egiptuse astmikpüramiide
 • Hauakambreid ei ehitatud – hauatagust elu ei usutud
 • Sumeri-akadi ajastu skulptuur jääb Egiptuse skulptuurist tugevasti maha
 • Ei tuntud hästi anatoomiat – ebaloomulikud kehaosad
 • Mesopotaamias ei olnud ka tugevaid kivimeid
 • 3. a. tuh keskel eKr tekkis pronksskulptuur
 • Üks varasemaid pronksskulptuure on Sargon I portree
 • Pole kindel, et see just Sargon I portree on
 • Palju suuri kivikujusid lasi endast teha Laga?i linna valitseja Gudea – u. 20 mitte eriti hästi õnnestunud kuju
 • Kõige rohkem on Mesopotaamia skulptuurist säilinud reljeefe
 • Sumerid võtsid kasutusele väiksed silinderpitsatid, mis olid kaunistatud reljeefkujutistega – allkiri
 • Silinderpitsatitel kujutati tavaliselt loodust, linde, loomi jne
 • 1800.a eKr sumerite rahvas seguneb teistega
 • sumerite päritolu ja keele üle veel vaieldakse
 • Keel sarnaned soome-ugri keeltega
 • Akadlased tulid Araabia poolsaarelt
 • Akadi keel muutus Mesopotaamia suhtluskeeleks
 • Akadlaste suurim linnriik oli Babylon
 • Babylon ehitati 3. a. tuh keskel Eufrati keskjooksule
 • Praegu on see liiva alla mattunud
 • Mesopotaamias oli kaks suurriiki:

Vana-Babüloonia u. 1800-1500.a eKr

Uus-Babüloonia 625-539.a eKr

 • Vana-Babüloonia ajast on säilinud vähe kunstiteoseid
 • Kõige tuntum on reljeef kuningas Hammurabist jumala ees
 • Hammurabi seaduste kogu (u. 300 seadust)
 • Vana- ja Uus-Babüloonia vahel oli Assüüria riik u. 1500-7.saj eKr
 • Assüürlaste peajumal ja pealinn oli Assur, sellest nende nimetus
 • Assüürlased elasid Põhja-Mesopotaamias
 • Assüüria kunsti õitseaeg oli 8.-7.saj eKr
 • On säilinud mitmeid suuri kuningalosse ja palju reljeefe
 • Lossid olid seest reljeefidega kaunistatud
 • Kõige paremini on säilinud Sargon II suveloss Horsabadis
 • Korrapäratu põhiplaaniga hoone (ilma keskse ruumita)
 • Palju väikeseid siseõuesid, mille kaudu valgus lossi pääses
 • Horsabadi loss asus platvormil, selle suurus oli u. 10 Ha
 • Loss oli kaunistatud väga paljude reljeefidega, mille kogupikkus on u. 6 km
 • Kujutati sõda ja lõvijahti
 • Reljeefid on huvitavad, edasi on püütud anda liikumist ja dramaatikat
 • Teine tuntud loss on Assurbanipali loss Niinives
 • 8.saj keskel eKr rajasid Assüürlased uue pealinna Niinive Tigrise keskjooksule
 • Uus pealinn oli suurem kui Assur
 • Assurbanipal – üks viimaseid silmapaistvaid Assüüria kuningaid
 • Niinive lossist on leitud Assurbanipali raamatukogu
 • Loss põles maha ja ei ole nii hästi säilinud
 • Reljeefid matkivad ümarskulptuure – kõrgreljeef
 • Kõrgreljeefid on näiteks Horsabadi lossi väravavalvurid – müütilised olendid kaitseks vaenlase eest
 • 7.saj lõpuks eKr variseb Assüüria impeerium kokku ülestõusude tõttu
 • Mesopotaamia valitsevaks rahvuseks saavad babüloonlased
 • Uus-Babüloonia ajastul ehitatakse suurejooneliselt välja pealinn Babylon
 • Babylon oli 6.saj eKr maailma suurim linn u. 300 000 elanikuga
 • Babylon ümbritseti paksu kahekordse kaitsemüüriga
 • Müüril mahtusid kõrvuti sõitma kaks sõjarakendit
 • Müüris oli 8 väravat, kõige suurem neist oli jumalanna I?tari värav
 • I?tari väravast algas Babyloni peatänav, Protsessioonitänav, mis oli 5 km pikk ja viis kuningalossini
 • I?tari värav ja Protsessioonitänav olid kaunistatud värviliste glasuurplaatidega, millel kujutati müütilisi loomi ja lõvisid
 • I?tari väraval oli üle 600 reljeefi
 • Kuningalossi ees seisis kummaline ehitis – Semiramise rippaiad
 • See kujutas endast suurtele sammastele püstitatud alust, millele oli kujundatud mägimaastik
 • Üks Babyloni kuninga naine oli pärit põhjast ning tahtis näha mägesid – niisiis laskis kuningas talle püstitada rippaiad
 • Kuningalossi juures asus ka peatempel – Marduki tempel
 • Marduki templi juures oli ka tsikuraat – Piibli Paabeli torn