KUNSTIAJALUGU 3

 1. Bütsantsi kunst
 • Bütsants oli Rooma uue pealinna Konstantinoopoli kreekapärane nimetus
 • 395. a jaotati Rooma riik kaheks: Lääne-Rooma keisririigiks ja Ida-Rooma keisririigiks
 • Bütsants sai Ida-Rooma keisririigi pealinnaks
 • Ka seda riiki hakati nimetama pealinna järgi Bütsantsiks
 • Lääne-Rooma pealinnaks sai Ravenna Itaalias
 • Ida-Rooma keisririik püsis kuni 1453.aastani, siis vallutasid selle türklased
 • Bütsantsi kunstis on kolm suuremat õitsenguaega:

keiser Justinianus I valitsemine 6. saj

Makedoonia dünastia valitsemine 9.-11. saj

Palaiologoste dünastia valitsemise algus 13.-14. saj

 • Bütsantsi kunst on tugevasti mõjutanud õigeusumaade kunsti (Venemaa, Bulgaaria, Serbia, Rumeenia, Armeenia, Gruusia)
 • Bütsantsi kunstist oli mõjutatud ka keskaja Itaalia kunst, kuna Lõuna-Itaalias olid Bütsantsil kuni 12. saj suured valdused
 • Ka Itaalia renessansskunstis võib näha tugevaid Bütsantsi mõjusid: tsentraalehitised, eredad värvid ikoonimaalis jne
 • Suurim ja kuulsaim Bütsantsi kirik oli 6. saj lõpul ehitatud Hagia Sophia
 • Türklased on teinud sellest kirikust nüüd oma mo?ee ja ehitanud külgedele neli minaretti
 • Hagia Sophia ehitati Justinianus I valitsemisaja alguses
 • See on omapärane tsentraalkirik
 • Seal on püütud ehitada kuplit ristkülikukujulise pikihoone kohale
 • On püütud ehitada basiilikat suure kupliga
 • Sellist kirikut olevat keiser Justinianus näinud öösel unes
 • Ta oli andnud tõotuse, et ehitab sellise kiriku
 • Arhitektid lahendasid probleemi nii, et ehitasid ühe suure ja kaks poolkuplit
 • Kõrgemat kuplialust nimetatakse tambuuriks
 • 6. saj ehitati mitmeid kauneid kirikuid ka Ravennasse
 • Justinianus tegi meeleheitliku katse taastada Rooma riiki
 • Ta vallutas tagasi Itaalia, Lõuna-Aafrika ja Lõuna-Hispaania
 • Ravnnast sai Itaalia asehaldurkonna pealinn
 • Sel ajal tuletas Ravenna meelde Veneetsiat – asus mere ääres saarte peal
 • Tänapäeval on meri 5-6 kilomeetrit taandunud
 • Ravenna sadamasse ehitati suur basiilika Sant Apollionare in Classe
 • Apollionarus oli Ravenna kaitsepühak
 • Selle kiriku juures on omapärane suur kellatorn kampaniil, mis ehitatakse eraldi kiriku kõrvale
 • Ravennas on ka väike tsentraalehitisena rajatud San Vitale kirik
 • Ka temal on kampaniil ning see on ehitatud kaheksanurksena
 • San Vitale kirik on kuulus oma suurte värviliste mosaiikide pooles
 • Mosaiik – värvilistest kividest või klaasitükkidest moodustatud kunstiteos
 • Kaugelt meenutavad mosaiigid maale
 • Mosaiikidega on enamasti kaunistatud põrandaid, kuid ka seinu
 • Mosaiigid tekivad juba hellenistlikul ajastul Kreekas
 • Eriti populaarsed olid need Bütsantsis
 • Seinamosaiike on Bütsantsis aga vähe
 • San Vitale kirikus on kaks suurt seinamosaiiki:

keisrinna Theodora õuedaamidega

keiser Justinianus õukondlastega

 • Keiser Justinianuse valitsusaja lõpul mängis riigijuhtimises tähtsat osa tema noor abikaasa Theodora
 • 6. saj tekib Bütsantsis ka ikoonimaal
 • Väikestele puutahvlitele hakatakse maalima piiblitegelasi, Jeesus Kristust, pühakuid
 • Ikoonimaalidel on õigeusklike arvates imettegev jõud, nende ees palvetatakse ja neid hoitakse kodus
 • Ikoonimaale hoiti peamiselt kirikus erilisel võrel – ikonostaasil
 • Väga tuntud on Monreale kiriku mosaiigid ja seinamaalid Sitsiilias
 • Need pärinevad Makedoonia dünastia valitsemisajast
 • Bütsantsi ikoonimaalidest on tuntuim Vladimiri Jumalaema
 • See sattus Venemaale 11.-12. saj
 • Teda hoiti Vladimiri linnas, sellest nimi
 • Tänapäeval asub see Moskvas Kremlis või mõnes muuseumis
 • 7.-8. saj on bütsantsi kunstis allakäiguaeg
 • Bütsants kaotab suuri valdusi pealetungivatele araablastele
 • Islam mõjutab ka õigeusku
 • Islamis on keelatud Jumala ja inimese kujutamine kunstis
 • Seda keeldu järgivad islamiusulised ka tänapäeval
 • Ka osa õigeusu vaimulikke nõuab ikoonimaali keelustamist
 • Algas nn pilditüli, mis põhjustas suuri segadusi ja kodusõdu Bütsantsis
 • Pilditüli lõpeb ikoonimaali pooldajate võiduga
 • Ikoonimaali pooldajaid nimetati ikonoduurideks, vastuseisjaid ikonoklastideks
 • Uus õitseaeg bütsantsi kunstis algab Makedoonia dünastia võimuletulekuga, kes suudavad araablaste pealetungi tõrjuda
 • Valitsevaks kirikutüübiks kujuneb viiskuppelkirik
 • Neid ehitati juba alates 6. saj, kuid siis olid nad haruldased
 • Kiriku katusele ehitatakse viis kuplit
 • Tavaliselt moodustavad kuplid ristikujutise – ristkuppelkirik
 • Keskel on üks kõrgem kuppel, seda ümbritsevad neli madalamat kuplit
 • Tuntuim viiskuppelkirik on Veneetsia peakirik San Marco
 • See ehitatakse 10.-11. saj bütsantsi ehitusmeistrite poolt
 • Palju ristkuppelkirikuid on ehitatud ka Vana-Venemaal
 • 9.-10. saj kujuneb bütsantsi kirikute kaunistamisel välja kindel kaanon, milliseid seinamaale/mosaiike millises kirikuosas teha
 • Peasissepääsu juures lääneseinal pidi olema kujutatud viimsepäeva kohut
 • Altari juures apsiidi ülaosas tuli kujutada jumalaema, allosas aga Kristust ja tema apostleid
 • Kiriku laes peakuplil pidi kujutama Kristust pantokratorina (maailmavalitsejana)
 • 1204. a vallutavad Lääne-Euroopa ristisõdijad reeturlikult Bütsantsi
 • Pool sajandit on Bütsants ristisõdijate valduses (nn Ladina Keisririik)
 • 13. saj II poolel kreeklased taastavad Bütsantsi
 • Algab Palaiologoste dünastia valitsemisaeg
 • Nende valitsusajal ilmub uus ohtlik vaenlane – türklased-seldžukid
 • Suuri ehitustöid enam ei toimu
 • Riik on tublisti väiksemaks muutunud, lakkamatud sõjad türklastega
 • Uued ilmingud on aga bütsantsi maalikunstis
 • Maalikunstnikud püüavad edasi anda nüüd ka loodust, proovitakse luua perspektiivi
 • 14. saj keskpaigas muutub olukord väga kriitiliseks ja bütsantsi kunstnikud põgenevad mujale
 • Väga kõrgel tasemel oli kogu keskajal bütsantsi miniatuurmaal
 • Miniatuurmaal – käsikirjaliste raamatute kaunistamine joonistustega
 • Miniatuurmaalidest on tuntuimad Viini Genesis ja Pariisi Psalter (lauluraamat)

v