Jeesus Kristus

 

Ristiusk on üks maailma suurimaid religioone ehk uske. Sellele pani nö aluse inimene nimega Jeesus Kristus. Ta olevat elanud mitu tuhat aastat tagasi 30 aastat Maal. Jeesusest jutustavad Uue Testamendi evangeeliumid. Väidetavalt on selle kirja pannud mehed, kes olevat Jeesust tundnud: Johannes, Markus, Matteus ja Luukas.

Jeesuse isa oli Jumal. Evangeeliumides on kirjas, et Jeesus Kristus oli juut. Ta olevat sündinud Rooma riigis Juudamaa provintsis Petlemma linnas.

Kui Kristus sai 30,hakkas ta Palestiinas ringi rändama ja seda usku levitama. Palestiina oli tol ajal Rooma valduses.

Evangeeliumid räägivad ka tema imetegudest. Ta suutis isegi surnu üles äratada või näiteks ratastoolis oleva inimese taas käiaks teha. Piiblis on näiteks selline koht, kus üks ratastoolis olev mees kurdab oma muret teistele. Mitte Jeesusele vaid teistele inimestele. Jumala poeg Jeesus Kristus kuuleb seda ja ütleb talle, et ta tõuseks püsti. Mees aga ei usu teda. Ta arvab, et Kristus vaid pilkab teda. Lõpuks nõustub ta tõusma ja ennäe imet! Ta suudab kõndida kuigi ta on palju proovinud.

Paljud inimesed arvasid, et Jeesus proovib inimesi Rooma võimu vastu üles ässitada ja lihtinimesi mässama panna. Jeesus Kristus vangistati, seejärel peeti tema üle kohut ja lõpuks otsustati surma mõista. Selle kõige suurim eesvedaja oli Rooma asevalitseja Pontius Pilatus.Jeesus tapeti. Ta pandi ristile, mis asus Jeruusalemma linnamüüri taga Kolgata mäel, ja löödi siis käed-jalad naeltega kinni. Pärast Jeesuse surma olevat ta sõbrad tema surnukeha pannud ühte hauda, mis suleti suure ja raske kiviga. Kolme päeva hiljem, pühapäeva hommikul avastati, et tema haud on tühi. Jeesus Kristus ilmutas end oma sõpradele ja õpetas neid.40 päeva hiljem tõusis ta taevasse. Surnuid mälestatakse ka täpselt 40 päeva pärast surma. Sel ajal on meil selle järgi pühad nimega lihavõtted ehk ülestõusmispühad või-on ka kolmas nimi-munadepühad.

Kui Jeesus Kristus tundis, et tema lõpp Maa peal hakkab lähenema, kutsus ta kõik oma 12 jüngrit kokku ja korraldas söömaaja. Ta võrdles leiba oma ihuga ja veini oma verega. Praegu on leiva söömine ja veini joomine osa kristlaste jumalateenistusest.

Jõulud:

Jeesus olevat sündinud 25.detsembril Petlemmas. Loomalaudas-sõimes. Praegu nimetame tema sündimise aega jõuludeks.

Mida Jeesus õpetas?

Jeesus õpetas, et Jumal on hea ja armastav. Ta õpetas, et kurjale ei pea kohe vastama kurjaga. Ta õpetas ka kuidas pääseda taevasse. Sinna pidid minema kõik head inimesed, aga kurjad pidid minema põrgusse. Ta õpetas ka oma jüngritele ehk tema järgijateile meieisapalvet.

Siin see on:

Meie Isa, kes sa oled taevas.
Pühitsetud olgu sinu nimi- sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu.
Nagu taevas, nõnda ka maa peal.
Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev.
Ja anna andeks meile meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele,
ja ära saada meid kiusatusse vaid päästa meid ära kurjast,
sest sinu päralt on riik ja vägi. Au igavesti igavest ajast.
Aamen.

Apostlik usutunnistus:

Mina usun Jumalasse, kõige vägevamasse Isasse, taeva ja maa Loojasse. Ja Jeesusesse Kristusesse, Tema ainsasse Pojasse, meie Issandasse, kes on saadud Pühast Vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast. Kannatanud Pontiuse Pilatuse all, risti löödud,surnud,maha maetud,alla läinud surmavalda,kolmandal päeval üles tõusnud surnuist,üles läinud taeva, istub Jumala,oma kõigeväelise Isa paremal käel,sealt Tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle.Mina usun Pühasse Vaimusse,üht püha kristlikku kirikut,pühade osadust,pattude andeksandmist,ihu ülestõusmist ja igavest elu.Aamen.

Kümme käsku:

1)Sul ei tohi olla muid Jumalaid minu kõrval.

2)Sina ei tohi Jumala nime ilmaasjata suhu võtta.

3)Sina pead pühapäeva pühitsema.

4)Sina pead austama oma ema ja isa.

5)Sina ei tohi tappa.

6)Sina ei tohi rikkuda abielu.

7)Sina ei tohi varastada.

8)Sina ei tohi anda valetunnistust oma ligimese vastu.

9)Sina ei tohi himustada oma ligimese koda.

10)Sina ei pea himustama oma ligimese naist,sulast,ümmardajat,karilooma ega midagi muud,mis on tema oma.

Kogu maailmas kõige enam levinud usk on kristlus, millel on kolm põhisuunda. Need on katoliiklus, protestantlus ja õigeusk. Kristluse tunnistajaid on maailmas 1 miljard 800 miljonit usklikku! Kristluse levinuim haru on katoliiklus. Katoliku kiriku keskus on Vatikanis, mille ees seisab Rooma paavst.

Kasutatud kirjandus:

1)Illustreeritud lasteentsüklopeedia

2) Google otsing

3) Minu esimene piibel

4) Uus testament

5) Väike katekismus

6) Axis Geograafia entsüklopeedia

Nimi: Liina