MAITSMINE

 

Maitsmine on lahustunud ainete erinevate keemiliste omaduste ehk maitsete tajumine keelega.

Keele pinnal on keelenäsad, mille külgedel paiknevad tillukesed maitsmispungad.
Inimene tajub nelja põhimaitset: soolast, magusat, haput ja kibedat.  Ülejäänud maitsed on nende segunemise tulemus.

Maitsmismeel

Inimese maitsmiselundiks on keel. Keele peal on hulgaliselt keelenäsasid, mille külgedel ja tipus asuvad maitsmispungad.

Keele erinevad piirkonnad tajuvad erinevaid maitseid - soolast, magusat, kibedat ja haput. Ülejäänud maitsed tekivad nende segunemisel.

Tuleta meelde, millist maitset tajub keele tipp, küljed ja tagumine osa ning märgi need joonisele.

 

Maitseaistingu kujunemist mõjutavad:

·  haistmine  - kui inimesel on nohu ja ta ei tunne lõhna, siis on ka maitsetundlikkus häiritud

·  toidu struktuursus, temperatuur ja rasvasisaldus  - soe toit tundub maitsvam kui jahtunud toit

·  kokkupuutepind  - mida suurem on kokkupuutepind keele ja toidu vahel, seda paremini eristab inimene maitset

  • haistmine  - kui inimesel on nohu ja ta ei tunne lõhna, siis on ka maitsetundlikkus häiritud
  • toidu struktuursus, temperatuur ja rasvasisaldus  - soe toit tundub maitsvam kui jahtunud toit
  • kokkupuutepind  - mida suurem on kokkupuutepind keele ja toidu vahel, seda paremini eristab inimene maitset