SISUKORD:  
            Mõistatustekogu sünnilugu:

            Kui hakkasin 25 aastat tagasi noore õpetajana tööle, hakkasin ka igasugust huvitavat materjali kirja
            panema. Nüüd oma kappe korrastades jäi mulle näppu vihik, mille kaanel pealkiri " Mõistatused ".
            Käsikirjas kenasti kirja pandud. Paljukordsest kasutamisest kapsastunud. Muist mõistatusi teada -
            tuntud, muist aga sellised, mille äraarvamiseks peab tundma oma esivanemate elu ja kombeid. Ehk
            pakub huvi? Panin nad kirja sellises järjestuses, nagu nad ka 25 aastat tagasi kirja olin pannud.
            Siin need mõistatused on:

          1. Aedviljad, köögiviljad, puuviljad, teraviljad
          2. Hooned ja juurdekuuluv
          3. Inimene, inimesega seotu
          4. Käsitöö
          5. Korrastusvahendid, ehted
          6. Linnud-loomad
          7. Maailm ja loodusnähtused, vesi
          8. Majatarbed
          9. Mitmesugust
        10. Põld, põllutööriistad, põlluviljad
        11. Putukad
        12. Puud, põõsad, marjad, viljad, rohttaimed, seened
        13. Riietus
        14. Tööd - heinatööd, põllutööd, kodutööd
        15. Toit, toiduained
        16. Tuli, soojus, valgus
        17. Vesi, lumi, jää, loodus